Ümumi məlumat

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi -Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 30 dekabr 2005-ci il tarixli 6 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə -  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 16 may 2006-cı il tarixli 27 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

Əhatə etdiyi ərazi barədə qısa məlumat
Naxçıvan Muxtar Respublikası paytaxt Naxçıvan şəhərindən və 7 inzibati rayondan - Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz, Sədərək təşkil olunub. 5 şəhəri (Naxçıvan, Ordubad, Culfa, Şərur, Şahbuz və Kəngərli), 8 qəsəbəsi, 206 kəndi vardır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Zaqafqaziya dağlarının cənub-şərqində yerləşir.
Dəniz səviyyəsindən orta yüksəkliyi 1450 metrdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi seysmoaktiv zonada yerləşir, ərazisində sürüşmə və subasma sahələri mövcuddur. 

Ərazisi: 5502,75 km2

Əhalisi: 435400  (01.01.2014-cü il)

Əlaqələr:

Telefon: (036) 544-48-17

Faks: (036) 544-48-17
Email: fhn@nakhchivan.az

Ünvan:
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, AZ 7000.