ENG     23 Oktyabr 2017 -ci il
 
  Aktual
  Xəbərlər
  Cəmiyyət
  Maarifləndirmə
  Hadisə
  Müxtəlif
  Arxiv
20 Oktyabr 2017-ci il
N 33 (548)

Əlaqə
Redaksiyanın ünvanı:
.......................................
Bakı şəhəri, Əliyar Əliyev küçəsi 3
.......................................
Tel.: 566 86 70
Faks: 566 86 71
566 86 74
566 86 79


  Baş səhifə / Aktual
Aktual
20 Oktyabr 2017Ölkəmizdə həyata keçirilən davamlı islahatlar qeyri-neft sektorunun uğurla inkişaf etməsinə ciddi təsirini göstərib

Ölkəmizdə həyata keçirilən davamlı islahatlar qeyri-neft sektorunun uğurla inkişaf etməsinə ciddi təsirini göstərib

Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham Əliyev tərəfindən yaradıcılıqla formalaşdırılan inkişafın Azərbaycan modeli hazırda dünya üçün bir nümunəyə çevrilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında tam müstəqil siyasət yürüdən Azərbaycan dövlətinin öz siyasi dəst-xətti, dövlətçilik siması, inkişaf yolu vardır.

Milli maraqlara əsaslanan siyasət, iqtisadi inkişaf və demokratikləşdirmə, hüquqi dövlət quruculuğu, uğurlu diplomatiya istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyət məhz milli müstəqilliyin praktik olaraq gerçəkləşdirilməsini təmin edib. İqtisadi cəhətdən tam müstəqilliyin təmin edilməsi ölkəmizə siyasi sahədə, o cümlədən xarici siyasətdə də müstəqil siyasət aparmağa lazımi imkanlar verib. Respublikamız Cənubi Qafqaz regionundakı əhəmiyyətli ərazi, geostrateji və geoiqtisadi üstünlüklərindən maksimum yararlanıb, diplomatik fəaliyyət sahəsində hər bir mərhələ üçün qarşıda duran hədəfləri düzgün müəyyənləşdirib.

Bu gün Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda özünün maraq və mənafeyini maksimum dərəcədə təmin edib. Sivil dünyanın hüquqi-siyasi atmosferinin müəyyənləşməsində mühüm rol oynayan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu əməkdaşlıq buna əyani misal ola bilər. Azərbaycan balanslı diplomatiya ilə dünyanın fovqəlgüc mərkəzlərinin regionda toqquşan maraqlarını optimal şəkildə uzlaşdıraraq, ayrı-ayrı dövlətlərlə münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşa çevrilib. Azərbaycanın nəinki regionda, ümumən dünya siyasətində əsas söz sahibi olan bütün ölkələrlə əlaqələrini son illərdə daha da inkişaf etdirməsi, sülh, sabitlik və iqtisadi əməkdaşlıq təşəbbüslərini fəal şəkildə dəstəkləməsi artıq bir reallıqdır. Azərbaycan Respublikası regionun lider dövlətinə çevrilməklə dünya birliyində özünəlayiq yer tutub. 2011-ci il oktyabrın 24-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına 2012-2013-cü illər ərzində qeyri-daimi üzvlük üçün keçirilən seçkilərdə Azərbaycan Respublikasının 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq qalib gəlməsi həmin dövlətlər tərəfindən respublikamıza olan yüksək etimadın və inamın göstəricisidir.

Prezident İlham Əliyevin xalq-iqtidar birliyindən qaynaqlanan müdrik rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlar və insan amilinə söykənərək ardıcıllıqla reallaşdırılan sosial yönümlü dövlət proqramları sayəsində Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən dövlətləri sırasına çıxıb.

Yeni neft strategiyasının uğurla davam etdirilməsi, Azərbaycanın xarici sərmayələr üçün cəlbediciliyinin qorunması, milli iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarına yönələn sərmayələrin qeyri-neft sektoruna, regionların inkişafına doğru istiqamətləndirilməsi, "qara qızıl"dan əldə olunan gəlirlərin respublikada güclü insan kapitalının formalaşdırılmasına yönəldilməsi iqtisadi siyasətin əsas prioritetləri kimi diqqəti çəkir. Bunun nəticəsidir ki, müstəqil Azərbaycan iqtisadi cəhətdən möhkəmlənib, qüdrətlənib, sosial-iqtisadi yüksəliş ilk növbədə insanların gündəlik həyatında özünü daha qabarıq biruzə verib.

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik, xalq-iqtidar birliyi iqtisadi sahədə də həm xarici investisiyaların cəlb edilməsini, həm də yerli sərmayəçilərin investisiyaları ölkəmizə həvəslə yatırmalarını təmin edib. Həm xarici investorlar, həm də yerli sahibkarlar tərəfindən ölkəmizin gələcəyinə çox böyük inam var və bu inam əsaslıdır. Təsadüfi deyil ki, bu ilin doqquz ayında ölkə iqtisadiyyatına 8,3 milyard dollar sərmayə qoyulub. Onun böyük hissəsi xarici sərmayədir.

Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 42 milyard dollar səviyyəsindədir. İlin əvvəlindən valyuta ehtiyatlarımız 4,5 milyard dollar artıb.

İqtisadi inkişaf prosesində yeni keyfiyyət göstəriciləri əldə olunub, qeyri-neft sektorunun inkişafı yolu ilə respublikanın regionlarının tarazlı və davamlı inkişafı sürətləndirilib, əhalinin sosial rifahı daha da yaxşılaşdırılıb. Doqquz ayda həm Bakıda, həm bölgələrdə yeni iş yerlərinin yaradılması prosesi uğurla gedib. Həmin dövrdə 226 min yeni iş yeri yaradılıb ki, onlardan 171 mini daimi iş yeridir. Bu da işsizliyin aşağı səviyyədə saxlanmasına imkan verir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında deyib ki, ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir: "Əlbəttə ki, bizim iqtisadi sahədə uğurlarımızı göstərən, əks etdirən Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarıdır. Azərbaycan bu il iki pillə irəliləyərək 37-ci yerdən 35-ci yerə qalxıb və öz reytinqini daha da yaxşılaşdırır. Beləliklə, 140 ölkə arasında keçirilmiş bu təhlil, ölkələrin rəqabətqabiliyyətliliyini əks etdirən bu hesabat göstərir ki, Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi cəhətdən 35 ən rəqabətqabiliyyətli ölkə sırasındadır. Bu, böyük uğurumuzdur, tarixi nailiyyətdir.

Onu da qeyd etməliyəm ki, biz MDB məkanında liderliyi saxlayırıq, qoruyuruq. Bu, əslində bizim iqtisadi siyasətimizin uğurlarını dünyanın ən mötəbər iqtisadi forumu olan Davos Forumu tərəfindən qiymətləndirilməsi deməkdir".

Qeyd etmək lazımdır ki, bu il iqtisadi islahatlarla bağlı çox ciddi addımlar atılıb. Strateji yol xəritələrinin icrası təmin edilir. İxracın təşviqi mexanizmi işə düşüb. Sənaye istehsalı, kənd təsərrüfatının inkişafı, sənaye zonalarının yaradılması Azərbaycanın reallıqlarıdır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi və nəzarəti altında hazırlanan və dövlət başçısının dəstəyi ilə həyata keçirilən davamlı islahatlar qeyri-neft sektorunun uğurla inkişaf etməsinə ciddi təsirini göstərib.

Qeyri-neft sektorunun inkişafına böyük təkan verən əsas amil kimi sahibkarlığın inkişafı ildən-ilə dinamik xarakter alıb. Azərbaycanda sənayeləşmə siyasəti də uğurla aparılır. 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayının sosial-iqtisadi göstəricilərinə əsasən, qeyri-neft iqtisadiyyatımız 2,5 faiz, qeyri-neft sənayemiz 3,1 faiz artıb.

Kənd təsərrüfatı ilə bağlı iqtisadi göstəricilərin get-gedə yaxşılaşması bu sahənin dinamik inkişafına şərait yaradıb. Dövlətimizin başçısı bu ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında qeyd edib ki, son illər kənd təsərrüfatında çox böyük inkişaf var, böyük investisiyalar qoyulur. Kənd təsərrüfatının hərtərəfli inkişafı dövlət prioritetidir və bu sahədə də nəticələr özünü göstərir. Kənd təsərrüfatı 2,8 faiz artıb.

Ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən müvafiq tədbirlər bu inkişafın davamlı xarakter aldığının göstəricisidir. Azərbaycanın davamlı iqtisadi yüksəlişində regionların artan rolu göz qabağındadır. Bölgələrimizdə iqtisadi fəallıq nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəlib, onun infrastukturu təkmilləşdirilib, sosial siması müasirləşib. Regionlarda mövcud iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə olunur, yol şəbəkələrinin bərpası və təkmilləşdirilməsi işləri uğurla reallaşdırılır. Azərbaycanda aparılan köklü islahatları, infrastruktur layihələrini, müasirləşməni ən ucqar kəndlərimizin timsalında, insanların yaşayış tərzindən tutmuş dünyaya baxışında, məişətində də aydın görmək olur. Həm abadlıq-quruculuq sahəsində, həm də sənayeləşmə, kənd təsərrüfatının, emal sənayesinin inkişafı istiqamətində ildən-ilə çox mühüm addımlar atılır. Güclü və cəmiyyətin maraqlarına xidmət edən sosial siyasət nəticələrini göstərir.

Bir sözlə, aparılan islahatların qayəsi ölkəmizin daha sürətlə inkişaf etməsinə, tərəqqisinə, müasirləşməsinə, ictimai həyatın yeniləşməsinə, demokratiyanın və vətəndaş cəmiyyətinin daha da möhkəmlənməsinə yönəlib.

 

 Qəzetin çap variantı
Qəzet Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat nömrəsi - 1873.
Təsisçi Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
Bütün hüquqlar qorunur.
© 2009-cu il