ENG     12 Dekabr 2017 -ci il
 
  Aktual
  Xəbərlər
  Cəmiyyət
  Maarifləndirmə
  Hadisə
  Müxtəlif
  Arxiv
8 Dekabr 2017-ci il
N 40 (555)

Əlaqə
Redaksiyanın ünvanı:
.......................................
Bakı şəhəri, Əliyar Əliyev küçəsi 3
.......................................
Tel.: 566 86 70
Faks: 566 86 71
566 86 74
566 86 79


  Baş səhifə / Maarifləndirmə
Maarifləndirmə
8 Dekabr 2017 Heyvandarlıq və quşçuluq müəssisələrini yanğından necə qorumalı
8 Dekabr 2017 Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları
Təxliyyə
8 Dekabr 2017Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi xə­bər­dar­lıq edir:
Dəm qazı təhlükəsi
8 Dekabr 2017 "112"/"101" QAYNAR TELEFON XƏTTİNƏ BU HALLARDA MÜRACİƏT ETMƏK OLAR:

Heyvandarlıq və quşçuluq müəssisələrini yanğından necə qorumalı

Respublikamızda iqtisadiyyatın ilbəil artan tempi, regionların sosial inkişafına və sahibkarlığa göstərilən qayğı kənd təsərrüfatının bütün sahələrində olduğu kimi heyvandarlıq və quşçuluğun da inkişaf etdirilməsinə, yeni-yeni fermaların, fabriklərin tikilməsinə imkan yaratmışdır. Kənd təsərrüfatının adı çəkilən sahələrində əldə olunmuş nailiyyətləri qorumaq üçün digər infrastrukturlarda olduğu kimi heyvandarlıq və quşçuluq müəssisələrində də yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl olunması vacibdir.

 Hazırda respublikamızda bir sıra müasir heyvandarlıq fermaları mexanikləşdirildiyindən mürəkkəb texnika ilə təchiz edilmişdir. Yem hazırlanması, tövlələrin təmizlənməsi, mal-qaranın sağılması, heyvanlara qulluq edilməsi üçün fermalarda müxtəlif elektrik qurğularından istifadə olunur. Bütün bunlar heyvandarların əməyini yüngülləşdirməyə, məhsuldarlığın artmasına xidmət edir. Lakin unutmaq olmaz ki, heyvandarlıq və quşçuluq müəssisələrində də elektrik qurğularının istifadəsində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl olunmaması nəinki məhsuldarlığı tam həcmdə aşağı endirər, hətta   fermanın tam məhvi ilə nəticələnə bilər. Bu cür xoşagəlməz hallardan uzaq olmaq üçün istilik verən aqreqatların quraşdırılması və istifadə edilməsi, suqızdırıcı çənlərin, generatorların, digər elektrik qurğu və avadanlıqların istismarı zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır.

Yanğın törədə biləcək amillərin aradan qaldırılması üçün mal-qara və quşların saxlandığı binalar - fermalar və onların ərazisi küləş, peyin və yana bilən zibildən müntəzəm surətdə təmizlənməlidir.

Mal-qara bəslənən yerlərdə heyvanlar üçün yalnız bir günlük rasion əsasında nəzərdə tutulacaq qədər   qaba yem saxlanılmasına icazə verilir.

 Qaba yem - quru ot, küləş xüsusi ayrılmış yerdə saxlanmalıdır. Fermaların çardağında quru ot, saman saxlanılmasına yalnız o halda icazə verilir ki, çardaqda odadavamlı dam olsun və oradan elektrik xətləri və tüstü yolları (baca) keçməsin.

Mal-qaranın çölə çıxarılması üçün istifadə olunan darvaza və qapıların hamısı mütləq bayıra açılmalı və qarşısına heç nə   qoyulmamalıdır.  Qapı və darvazaların qarşısında pillələr, kandar quraşdırılması, eləcə də qapıların avtomatik surətdə bağlanması üçün bloklar və yay qoyulması qadağandır. Qapı və darvazaları qıfılla bağlamaq olmaz, yalnız asanlıqla açılan cəftə və siyirtmələrdən istifadə oluna bilər.

 Qış fəslində qapı və darvazaların ətrafı mütəmadi olaraq qardan təmizlənməlidir.

Heyvanlar saxlanılan binalarda - fermalarda emalatxana yaratmaq, sex təşkil etmək, xidmətçi heyətin yaşaması üçün otaqlar düzəltmək qəti qadağandır.

Heyvanların bordaqlarda bağlanması üçün elə bağlama üsulu tətbiq edilməlidir ki, yanğın baş verərsə, onların asanlıqla çölə çıxarılması mümkün olsun.

Heyvanların saxlandığı yerlərdə elektrik işığı olmadıqda ağ neftlə qidalanan fənərlərdən istifadə olunmasına yol verilir. Fənərlər tavandan 70 sm, taxta divardan 20 sm və ələfdən-otdan 1,5 metr aralı dirəklərdən və ya divardan asılmalıdır.

Fənərlər asılan yerlərdə dirəklərin və divarların qızışıb alışmasından mühafizə olunması üçün onlara tənəkə və ya azbest təbəqə mıxlanmalıdır. Fənərlərə ağ neft müəyyən edilmiş şəxs tərəfindən gündüz və heyvandarlıq binalarından kənarda tökülməlidir.

Heyvan saxlanılan yerlərdə soba yandırmaq, qızdırıcı qurğuların yanına odun, paltar və s. qoymaq, gecələr plitələr yandırmaq, elektrik cihazlarını nəzarətsiz qoymaq olmaz. Fermalarda tonqal və manqal qalamaq, siqaret çəkmək də yolverilməzdir.

Quşçuluq fermalarında və broylerlərdə də elektrik istilik qurğularının quraşdırılması və istismarı zamanı yanğın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir sıra tələblər yerinə yetirilməlidir. Belə ki, elektrik qurğularının enerji ilə təmin edilməsi paylayıcı   lövhədən (şitdən) ayrıca elektrik xətti ilə həyata keçirilməlidir. Hər bir qurğunun ayrıca elektrik açarı olmalıdır. Qurğulara elektrik şəbəkəsi vasitəsi ilə verilən elektrik cərəyanını qapamaq üçün paylayıcı elektrik  lövhədə (şitdə)  mütləq kəsici qoyulmalı və eyni zamanda həmin elektrik   lövhəsini (şiti) qorumaq üçün qoruyucular olmalıdır. Elektrik qurğularına çəkilmiş daxili elektrik xətləri kabel və yaxud izolyasiya edilmiş naqillə yerinə yetirilməli, naqillər döşəmədən ən azı 2,5 metr yüksəklikdə olmaqla yana bilən konstruksiyalardan ən azı 10 sm aralı məsafədə çəkilməlidir. Naqillər 2,5 metrdən aşağı səviyyədə çəkildikdə, onların mexaniki zədələrdən qorunması təmin edilməlidir. Bütün elektrik istilik cihazları  müvafiq standartlara uyğun və zavod istehsalı olmalıdır.  Quşçuluq fermalarında və broylerlərdə açıq qızdırıcı elementlərdən istifadə olunmasına icazə verilmir. 

Heyvandarlıq və quşçuluq fermalarında, broylerlərdə yanğın baş verərsə, dərhal  ən yaxın yanğından mühafizə hissəsinə, yaxınlıqdakı insanlara xəbər verilməli, yanğın haqda obyekt rəhbərliyi məlumatlandırılmalı, eyni zamanda mövcud olan ilk yanğınsöndürmə vasitələrindən, kimyəvi odsöndürənlərdən, su ehtiyatından istifadə etməklə yanğını söndürməyə başlamaq lazımdır. Bununla yanaşı heyvanların və quşların təxliyyə olunması üçün təcili tədbirlər görülməlidir.

 Yanğın zamanı atları və iri buynuzlu heyvanları bayıra çıxararkən gözlərini yummaq, donuzları çıxararkən qulaqlarından və ya ayaqlarından tutaraq sürükləmək, qoyunları isə çıxararkən güc ilə qovalamaq lazımdır. Xırda heyvanları və quşları isə qovalamaq və yaxud kisə, səbət, yeşik və s. istifadə etməklə əldə aparmaq lazımdır.

Hər bir heyvandarlıq və quşçuluq müəssisəsi yanğınsöndürmə vasitələri ilə təchiz olunmalı, yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri və yanğın zamanı bütün xidmətçilərin vəzifələri haqqında təlimat tərtib edilməlidir. Həmin təlimatda təxliyyə və yanğının söndürülməsi ilə əlaqədar hər bir işçinin vəzifəsi konkret olaraq müəyyənləşdirilməlidir.

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin

Yanğına qarşı təbliğat şöbəsiFövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları
Təxliyyə

Təxliyyə təbii fəlakətlər, istehsalat qəzaları, müharibələr və digər fövqəladə hadisələr zamanı əhalinin yaranmış təhlükələrdən mühafizə olunması məqsədi ilə fəlakət zonasından çıxarılaraq təhlükəsiz ərazilərə yerləşdirilməsidir. Təxliyyədən qabaq və təxliyyə zamanı əhali xüsusi siqnallar və rəsmi qurumların informasiyaları əsasında hərəkət etməlidir.

Binaların təxliyyə planı

Hər bir binanın mütləq şəkildə təxliyyə planı olmalıdır. Bu plan binadan təxliyyə yollarını, hərəkətlərin ardıcıllığını özündə əks etdirən və hər mərtəbənin ümumi dəhlizində hamının görə biləcəyi yerdə divardan asılan lövhədə əks olunmalıdır. Planın mətn hissəsində planın izahı və digər məlumatlar yer alır.

Sığınacaqlarda daldalanma qaydaları

Kütləvi qırğın silahlarının törətdiyi zədələyici amillərdən, bakterial vasitələrdən, yanğın zonalarındakı yüksək temperatur və zərərli qazlardan, habelə adi silahların törətdiyi təhlükələrdən əhalinin mühafizəsi üçün xüsusi mühafizə qurğularından - sığınacaqlardan istifadə olunur. Adətən sığınacaqlar kimi binalara bitişik və ya müəyyən məsafədə olan xüsusi tikililər, yeraltı keçidlər, metro stansiyaları və ya şaxtalar, kənd yerlərində isə evlərin zirzəmiləri, yarğanlar, meşələr və s. hazırlanır.

Əhaliyə mühafizə qurğularına sığınma barədə ilk məlumatı müvafiq orqanlar verir və bu orqanların göstərişlərinə əsasən hərəkət edilməlidir. Mülki müdafiə orqanları fövqəladə vəziyyət barədə əhalini vaxtında xəbərdar etmək məqsədilə sirenalar, istehsalat fitləri və digər siqnallardan xəbərdaredici vasitə kimi istifadə edir ki, bu zaman siqnalı eşidən hər kəs radio və ya televizoru işə salmalı, verilən məlumatları dinləməlidir.

Bu siqnal ictimai yerlərdə (mağaza, teatr, restoran, xidmət obyekti və s.) eşidilərsə,  təşkilatın rəhbərliyindən heç bir göstəriş olmadığı halda küçəyə çıxmaq, yaxınlıqdakı sığınacağın və ya təbii daldalanacağın yerini müəyyən etmək (xüsusi yolkənarı işarələr və ya yaxınlıqdakı polis məntəqəsinin köməyi ilə) və orada daldalanmaq lazımdır. 

Yerləşdiyiniz məkanları (evlər, şəxsi obyektlər) tərk edərkən elektrik və qaz cihazlarını şəbəkədən ayırmağı və ev heyvanlarını daldalamağı unutmayın.

Daldalanma prosesi mütəşəkkil şəkildə və cəld həyata keçirilməlidir. Sığınacaqların yeri və giriş yolları xüsusi işarələrlə göstərilir. Hər bir sığınacağa əhali bu işdə məsul olan manqa komandirinin göstərişi üzrə yerləşdirilir.

Fövqəladə hallar və mülki müdafiə orqanlarının göstərişi olmadan sığınacaqlardan və daldanacaqlardan çıxmaq qəti qadağandır.

Əhalinin köçürülməsi

Fövqəladə hallar zamanı əhalinin mühafizəsinin üsullarından biri də fəlakət və ya qəza rayonlarından əhalinin köçürülməsidir. Müvafiq qurumlar xəbərdaredici siqnaldan sonra televiziya, radio və ya səsgücləndiricilər vasitəsi ilə əhaliyə toplanış-köçürmə məntəqəsinin nömrəsini və ünvanını, oraya toplanma vaxtını, istifadə olunacaq nəqliyyat vasitəsinin nömrəsini, son məntəqənin ünvanını bildirir. Yerli icra hakimiyyəti orqanları, habelə müəssisələrin, idarə və təşkilatların rəhbərləri köçürülən əhalinin təminatı üçün müvafiq tədbirlər görür.

Köçürülmə zamanı davranış qaydaları

Əhali köçürülmə haqqında göstəriş alan kimi elektrik və qaz cihazlarını xətdən ayırmalı, kənd təsərrüfatı heyvanlarını və yemlərini təhlükəsiz yerə yığmalı, fövqəladə hallara hazırlıq çantasını götürərək əvvəlcədən elan olunmuş toplanış-köçürmə məntəqələrinə gəlməlidir. Hər kəs özünə aid olan cantanın üzərinə adını, soyadını, daimi yaşayış yerinin və köçürülmə məntəqəsinin ünvanını qeyd etməlidir. Nitq qüsurlu insanların və uşaqların geyimlərinin astarına xüsusi məlumatlar (adı, soyadı, atasının adı, təvəllüdü, daimi yaşayış yerinin və köçürülmə məntəqəsinin ünvanı) qeyd olunmuş parça tikilməlidir.

Köçürülmə zamanı köməyə ehtiyacı olan insanlara yardım olunmalı, rəsmi qurumların göstərişlərinə sözsüz əməl edilməlidir.Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi xə­bər­dar­lıq edir:
Dəm qazı təhlükəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 "112"/"101" QAYNAR TELEFON XƏTTİNƏ BU HALLARDA MÜRACİƏT ETMƏK OLAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qəzetin çap variantı
Qəzet Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat nömrəsi - 1873.
Təsisçi Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
Bütün hüquqlar qorunur.
© 2009-cu il