AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRİLİYİ

DÖVLƏT YANĞIN NƏZARƏTİ XİDMƏTİ

Qurumun göstərdiyi xidmət
 1.     İcazə verici sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.09.2002-ci il tarixli 782 və 29.12.2006-cı il tarixli 510 saylı Fərmanları Nazirlər Kabinetinin 07.11.2002-ci il tarixli 174 saylı Qərarı ilə tənzimlənir. 

      İcazə verici sənəd:
  • Məqsədi: Lisenziyanın tələblərinə və şərtlərinə nəzarət;
  • Müddəti: 5 il;
  • Məbləği: 3600 manat;
  • Verilməsinə tələb olunan müddət: 15 gün.
   1. Ərizə;
   2. Hüquqi şəxsin dövlət qeyydiyyat haqında şəhadətnaməsinin surəti;
   3. Vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;
   4. Ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüqüqunun (mülkiyyət hüquqi, icarə, istifadə və s. əsasları) təstiq edən sənədin surəti;
   5. Ərizəçinin müvafiq işləri aparılmaq üçün maddi-texniki bazaya malik olması barədə arayış;
   6. Dövlət rüsumunun ödənildiyini təstiq edən sənəd.

 2.     İcazə verici sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.09.2002-ci il tarixli 782 və 29.12.2006-cı il tarixli 510 saylı Fərmanları Nazirlər Kabinetinin 07.11.2002-ci il tarixli 174 saylı Qərarı ilə tənzimlənir.

      İcazə verici sənəd:
  • Məqsədi: Lisenziyanın tələblərinə və şərtlərinə nəzarət;
  • Müddəti: 5 il;
  • Məbləği: 3600 manat;
  • Verilməsinə tələb olunan müddət: 15 gün.
   1. Ərizə;
   2. Hüquqi şəxsin dövlət qeyydiyyat haqında şəhadətnaməsinin surəti;
   3. Vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;
   4. Ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüqüqunun (mülkiyyət hüquqi, icarə, istifadə və s. əsasları) təstiq edən sənədin surəti;
   5. Ərizəçinin müvafiq işləri aparılmaq üçün maddi-texniki bazaya malik olması barədə arayış;
   6. Dövlət rüsumunun ödənildiyini təstiq edən sənəd.

 3.     İcazə verici sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.09.2002-ci il tarixli 782 və 29.12.2006-cı il tarixli 510 saylı Fərmanları Nazirlər Kabinetinin 07.11.2002-ci il tarixli 174 saylı Qərarı ilə tənzimlənir.

      İcazə verici sənəd:
  • Məqsədi: Lisenziyanın tələblərinə və şərtlərinə nəzarət;
  • Müddəti: 5 il;
  • Məbləği: 3600 manat;
  • Verilməsinə tələb olunan müddət: 15 gün.
   1. Ərizə;
   2. Hüquqi şəxsin dövlət qeyydiyyat haqında şəhadətnaməsinin surəti;
   3. Vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;
   4. Ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüqüqunun (mülkiyyət hüquqi, icarə, istifadə və s. əsasları) təstiq edən sənədin surəti;
   5. Lisenziyalaşdırılması nəzərdə tutulan fəaliyyət növü üzrə mütəxəssislərin və işçi heyətinin müvafiq ixtisasa malik olmaları haqqında sənədin surəti;
   6. Fəliyyət növünün həyata keçirilməsi üçün istifadə olunacaq çihazların, avadanlıqların və texniki qurğuların uyğunluq sertifikatlarının surətləri;
   7. Ərizəçinin müvafiq işləri aparılmaq üçün maddi-texniki bazaya malik olması barədə arayış;
   8. Dövlət rüsumunun ödənildiyini təstiq edən sənəd.

 4.     İcazə verici sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.09.2002-ci il tarixli 782 və 29.12.2006-cı il tarixli 510 saylı Fərmanları Nazirlər Kabinetinin 07.11.2002-ci il tarixli 174 saylı Qərarı ilə tənzimlənir.

      İcazə verici sənəd:
  • Məqsədi: Lisenziyanın tələblərinə və şərtlərinə nəzarət;
  • Müddəti: 5 il;
  • Məbləği: 3600 manat;
  • Verilməsinə tələb olunan müddət: 15 gün.
   1. Ərizə;
   2. Hüquqi şəxsin dövlət qeyydiyyat haqında şəhadətnaməsinin surəti;
   3. Vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;
   4. Ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüqüqunun (mülkiyyət hüquqi, icarə, istifadə və s. əsasları) təstiq edən sənədin surəti;
   5. Lisenziyalaşdırılması nəzərdə tutulan fəaliyyət növü üzrə mütəxəssislərin və işçi heyətinin müvafiq ixtisasa malik olmaları haqqında sənədin surəti;
   6. Fəliyyət növünün həyata keçirilməsi üçün istifadə olunacaq çihazların, avadanlıqların və texniki qurğuların uyğunluq sertifikatlarının surətləri;
   7. Ərizəçinin müvafiq işləri aparılmaq üçün maddi-texniki bazaya malik olması barədə arayış;
   8. Dövlət rüsumunun ödənildiyini təstiq edən sənəd.

 5.     İcazə verici sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.09.2002-ci il tarixli 782 və 29.12.2006-cı il tarixli 510 saylı Fərmanları Nazirlər Kabinetinin 07.11.2002-ci il tarixli 174 saylı Qərarı ilə tənzimlənir.

      İcazə verici sənəd:
  • Məqsədi: Lisenziyanın tələblərinə və şərtlərinə nəzarət;
  • Müddəti: 5 il;
  • Məbləği: 3600 manat;
  • Verilməsinə tələb olunan müddət: 15 gün.
   1. Ərizə;
   2. Hüquqi şəxsin dövlət qeyydiyyat haqında şəhadətnaməsinin surəti;
   3. Verqi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti;
   4. Ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüqüqunun, (mülkiyyət hüquqi, icarə, istifadə və s. əsasları) təstiq edən sənədin surəti;
   5. Ərizəçinin müvafiq işləri aparılmaq üçün maddi-texniki bazaya malik olması barədə arayış;
   6. Dövlət rüsumunun ödənildiyini təstiq edən sənəd.