AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRİLİYİ

TİKİNTİDƏ TƏHLÜKƏSİZLİYƏ NƏZARƏT DÖVLƏT AGENTLİYİ

Qurumun göstərdiyi xidmət
  • Mühəndis-axtarış xidmətləri (mühəndis-geodeziya, mühəndis-geoloji axtarış işləri, qruntların laboratoriya tədqiqatı);
  • İnşaat materiallarının xassələrinin və keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi;
  • Layihə-smeta sənədlərinin dövlət ekspertizası;
  • Tikintidə qiymətqoyma və smeta normalaşdırılması üzrə xidmətlər;
  • Bina və qurğuların layihələndirilməsi;
  • İnşa edilməkdə olan və ya tikintisi başa çatmış bina və qurğuların seysmik dayanıqlıq göstəricilərini və tikinti zamanı qüvvədə olan normativ sənədlərin tələblərinə riayət olunmasını yoxlamaq məqsədilə vizual və instrumental (kompleks) müayinə işlərinin aparılması;