22 avqust 2017--ci il, 13:07
Əlaqələr

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi

AZ1014, Bakı şəhəri,
Məhəmməd Füzuli küçəsi, 69

tel.: (012) 512-21-25; 512-21-42
faks: (012) 512-21-19
e-poçt: tttnda@fhn.gov.az

Sorğu
Daha çox hansı fövqəladə hal zamanı davranış qaydaları haqqında məlumat almaq istərdiniz?
Təbii mənşəli fövqəladə hallar haqqında
Texnogen mənşəli fövqəladə hallar haqqında
Bütün fövqəladə hallar haqqında
Dövlət Standartları
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "İnşaat materiallarına aid dövlət standartlarının təsdiq edilməsi haqqında" 31 oktyabr 2011-ci il tarixli 088 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 30 dekabr 2011-ci il tarixli 204 nömrəli əmri ilə qeydiyyatdan keçirilərək, 30.12.2011-ci il tarixdən ölkə ərazisində qüvvəyə minmiş 37 ədəd Azərbaycan Respublikasnıın Dövlət Standartlarının elektron versiyasnıı təqdim edirik.
 
İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından və sənaye istehsalı tullantılarından qırmadaş və çınqıl – Fiziki-mexaniki sınaq üsulları (AZS 472)   
İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından qırmadaş və çınqıl - Texniki şərtlər (AZS 473)   
İnşaat işləri üçün qum Sınaq üsulları (AZS 474)   
İnşaat işləri üçün qum - Texniki şərtlər (AZS 475)   
Dağ süxurlarından divar daşları - Texniki şərtlər (AZS 476)   
Betonlar dağıdılmadan nəzarət edərək sınağın mexaniki üsullarla möhkəmliyin müəyyən edilməsi (AZS 477)   
Üzlük, inşaat-memarlıq, memorial və digər məmulatların istehsalı üçün dağ süxurlarından ibarət bloklar - Texniki şərtlər (AZS 478)   
Sementlər və sement istehsalı ücün Materiallar - Kimyəvi analiz üsulları (AZS 479)   
Dağ süxurlarından üzlük materiallar və məmulatlar - Sınaq üsulları (AZS 480)   
Keramik kərpic və daşlar - Ümumi texniki şərtlər (AZS 481)   
İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından və sənaye istehsalı tullantılarından qırmadaş və çınqıl - Kimyəvi analiz üsulları (AZS 482)   
Beton qarışıqları - Sınaq üsulları (AZS 529)   
Betonlar sürtülmədə yeyilmənin təyin edilməsi üsulları (AZS 530)   
Sulfatadavamlı sementlər - Texniki şərtlər (AZS 531)   
Betonlar möhkəmliyin yoxlama qaydaları (AZS 532)   
Beton və məhlullar üçün su - Texniki şərtlər (AZS 533)   
Divar materialları - Əyilmə və sıxılmada möhkəmlik həddinin təyini üsulları (AZS 534 )   
İnşaat materialları və məmulatları - Təbii radionuklidlərin xüsusi səmərəli aktivliyinin təyini (AZS 535)   
Betonlar möhkəmliyin ultrasəs üsulu ilə təyini (AZS 536)   
Təbii daşlar əsasında hazırlanan dekorativ tavalar - Texniki şərtlər (AZS 537)   
Dəmir-beton konstruksiyaların armaturlanması üçün a500c və b500c sinifli qaynaqlanan dövri profilli yayma armatur - Texniki şərtlər (AZS 538)   
Betonlar - Nəmliyin təyini üsulu (AZS 572.2)   
Betonlar - Suudmanın təyini üsulu (AZS 572.3)   
Betonlar - Məsaməlilik göstəricilərinin təyini üsulları (AZS 572.4)   
Betonlar - Sukeçirməzliyin təyini üsulları (AZS 572.5)   
Gil xammalı - Analiz üsullarına ümumi tələblər (AZS 573.0)   
Gil xammalı - Plastikliyin təyini üsulu (AZS 573.1)   
Gil xammalı - Narin dispersli fraksiyanın təyini üsulu (AZS 573.2)   
Gil xammalı - Sərbəst silisium dioksidinin təyini üsulu (AZS 573.3)   
Gil xammalı - İridənəli giriklərin təyini üsulu (AZS 573.4)   
Gil xammalı - Kalsium və maqneziumun su ilə ekstraksiya yolu ilə təyini üsulu (AZS 573.6)   
Gil xammalı - Su ilə ekstrasiya yolu ilə xlor-ionlarının təyini üsulu (AZS 573.7)   
Gil xammalı - Su ilə ekstraksiya yolu ilə sulfat-ionlarının təyini üsulu (AZS 573.8)   
Gil xammalı - Gillərin bişməsinin təyini üsulu (AZS 573.9)   
Gil xammalı - Mineraloji tərkibin təyini üsulu (AZS 573.10)   
Gil xammalı - Asanəriyən gillərin odadavamlılığının təyini üsulu (AZS 573.11)   
Gil xammalı 0063 №-li torlu ələkdə qalığın təyini üsulu (AZS 573.12)   
Regional mərkəzlərin saytları
Bakı RM Bakı Sumqayıt RM Sumqayıt Şimal RM Şimal Şimal-Qərb RM Şimal-Qərb Muğan RM Muğan RM Aran RM Aran RM Cənub RM Cənub RM Qarabağ RM Qarabağ RM Gəncə RM Gəncə RM Naxçıvan RM
FHN-in qurumların saytları