22 avqust 2017--ci il, 13:07
Əlaqələr

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi

AZ1014, Bakı şəhəri,
Məhəmməd Füzuli küçəsi, 69

tel.: (012) 512-21-25; 512-21-42
faks: (012) 512-21-19
e-poçt: tttnda@fhn.gov.az

Sorğu
Daha çox hansı fövqəladə hal zamanı davranış qaydaları haqqında məlumat almaq istərdiniz?
Təbii mənşəli fövqəladə hallar haqqında
Texnogen mənşəli fövqəladə hallar haqqında
Bütün fövqəladə hallar haqqında
Normativ - hüquqi sənədlər
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (2010-cu il aprelin 1-dək olan dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)

01 aprel 2015-ci il
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 01 aprel 2015-ci il tarixli, 20/01-001 №-li Qərarı ilə təsdiq edilmiş AzDTN 1.6-2* "Tikintinin təşkili" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları.
  

19 aprel 2006-cı il
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2006-cı il tarixli, 394nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan RespublikasınınFövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə”

  

26 dekabr 2006-cı il
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2006-cı il tarixli, 511nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan RespublikasıFövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə NəzarətDövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”

  

30 avqust 2007-ci il
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasındatikinti sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında”30 avqust 2007-ci il tarixli, 624 nömrəli Fərmanı

  

4 oktyabr 2007-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 oktyabr 2007-ci iltarixli, 154 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “AzərbaycanRespublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin TikintidəTəhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən tikintiişlərinin dayandırılması haqqında Qaydalar”

  

5 dekabr 2008-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 dekabr 2008-ci iltarixli, 272 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “AzərbaycanRespublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən tikintisahəsində dövlət nəzarətinin mərhələlərlə həyata keçirilməsiQaydaları”

  

16 sentyabr 2008-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 sentyabr 2008-ci il tarixli, 214 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “I, II və III məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların təsnifatı. Bina və qurğuların məsuliyyət səviyyəsinin uçotu”

  

18 sentyabr 2008-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən norma və qaydaların təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 sentyabr 2008-ci il tarixli, 217 nömrəli Qərarı

  

22 oktyabr 1992-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 oktyabr 1992-ci il tarixli, 572 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəssisə, bina və qurğuların tikintisi üçün layihələrin (iş layihələrinin), habelə texniki-iqtisadi əsaslandırmaların (TİƏ) və texniki-iqtisadi hesablamaların (TİH) ekspertizasının aparılması, təsdiq və yenidən təsdiq edilməsi Qaydası”

  
“Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan tikinti normativ sənədlərinin Siyahısı”na (01.01.2011-ci il tarixə olan vəziyyət) daxil olan normativ-texniki 
  
Regional mərkəzlərin saytları
Bakı RM Bakı Sumqayıt RM Sumqayıt Şimal RM Şimal Şimal-Qərb RM Şimal-Qərb Muğan RM Muğan RM Aran RM Aran RM Cənub RM Cənub RM Qarabağ RM Qarabağ RM Gəncə RM Gəncə RM Naxçıvan RM
FHN-in qurumların saytları