18 avqust 2017--ci il, 09:02
Əlaqələr

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi

AZ1025, Bakı şəhəri,
Xətai rayonu, Nəcəfqulu
Rəfiyev küçəsi, 26

tel.: (012) 512-15-01
faks: (012) 512-15-01
e-poçt: dag-meden@fhn.gov.az

Sorğu
Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı hansı məlumatları əldə etmək istərdiniz?
Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri haqqında
Agentlik tərəfindən müəyyən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri ilə məşğul olmaq üçün verilən icazələr haqqında
Teхniki təhlükəsizliyi tənzimləyən qanunverici aktlar haqqında
Normativ - hüquqi sənədlər
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2006-cı il tarixli, 394 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə”

  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinın "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr tarixli, 174 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə Şərtlər»ə əlavələr edilməsi haqqında" 25 oktyabr 2007-ci il tarixli, 166 nömrəli Qərarı

  

Azərbaycan Respublikası Prezindentinin 28 dekabr 2007-ci il tarixli, 695 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə"

  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqmda" 29 dekabr 2006-cı il tarixli, 510 nömrəli Fərmanı

  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Təhlükə potensiallı obyektlərdə istehsal və istifadə olunan texniki qurğulara və avadanlıqlara sertifıkatın verilmə Qaydalarınm təsdiq edilməsi haqqında" 8 iyul 2002-ci il tarixli, 102 nömrəli Qərarı

  

"Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarınm təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 sentyabr 2002-ci il tarixli, 782 nömrəli Fərmanı

  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Təhlükə potensiallı obyektlərin Siyahısınm təsdiq edilməsi haqqmda" 10 may 2001-ci il tarixli, 94 nömrəli Qərarı

  
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Təhlükə potensiallı obyektlərin dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında" 25 oktyabr 2001-ci il tarixli, 167 nömrəli Qərarı   
2 noyabr 1999-cu il tarixli, 733-IQ nömrəli "Texniki təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu   

Regional mərkəzlərin saytları
Bakı RM Bakı Sumqayıt RM Sumqayıt Şimal RM Şimal Şimal-Qərb RM Şimal-Qərb Muğan RM Muğan RM Aran RM Aran RM Cənub RM Cənub RM Qarabağ RM Qarabağ RM Gəncə RM Gəncə RM Naxçıvan RM
FHN-in qurumların saytları