AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRİLİYİ

NÜVƏ VƏ RADİOLOJİ FƏALİYYƏTİN TƏNZİMLƏNMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ

Qurumun göstərdiyi xidmət
  1. Ərizə forma üzrə;
  2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
  3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
  4. Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan radioaktiv maddələrin, avadanlıqların və cihazların saxlanması üçün binalar, məntəqə və anbarların istismara qəbul edilməsi aktı;
  5. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların texniki təhlükəsizlik ekspertizasından keçməsi haqqında akt;
  6. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların və radioaktiv maddələrin fiziki mühafizəsinin təşkil edilməsi barədə arayış;
  7. Dövlət ekoloji ekspertizasının rəyi;
  8. Xüsusi icazə verilməsi nəzərdə tutulan fəaliyyət növü üzrə ərizəçilərin və yaxud onların mütəxəssislərinin müvafiq ixtisasa malik olmaları haqqında sənədlərin (vəsiqələrin — diplomların) surətləri.

   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məlumat;
   5. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların və radioaktiv maddələrin  saxlanma məntəqələrinin layihələşdirilməsi üçün sahələrin və tikinti materiallarının seçilməsində əhalinin və ətraf mühitin qorunmasının təmin edilməsinin nəzərə alınması barədə məlumat.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların hazırlanması üzrə işlərin aparıldığı müvafiq binaların istismara qəbul edilməsi aktı;
   5. Müəssisənin radioloji-gigiyenik pasportu (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 134 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş forma üzrə ərizəçi (istifadəçi) tərəfindən tərtib edilərək, rəylərin alınması üçün ərizə ilə birlikdə FHN və Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə təqdim olunur);
   6. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məlumat;
   7. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların hazırlanması və müvəqqəti saxlanması üçün istifadə olunan sahələrdə fiziki mühafizənin təşkil edilməsi, təhlükəli və nəzarət edilən zonalara kənar şəxslərin daxil olmasının qarşısını alan maneələr barədə məlumat;
   8. Hazırlanmış ionlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların sınaqdan keçirilməsi üzrə işlərin aparılması zamanı əhalinin və ətraf mühitin qorunmasının təmin edilməsinin nəzərə alınması barədə məlumat;
   9.  Qəzaların qarşısının alınması və onun nəticələrinin ləğv edilməsi proqramı;
   10. İonlaşdırıcı şüaları verən qurğuların sınaqdan keçirilməsi üzrə işləyən heyətin radiasiya təhlükəli zonada olmasının nəzərdə tutulmuş vaxt həddinin hesablamalarını əks etdirən sənəd.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məlumat;
   5. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların yerləşdirilməsi zamanı ətraf mühitin qorunmasının təmin edilməsinin nəzərə alınması, təhlükəli və nəzarət edilən zonalara kənar şəxslərin daxil olmasının qarşısını alan maneələr barədə məlumat;
   6. Qəzaların qarşısının alınması və onun nəticələrinin ləğv edilməsi proqramı;
   7. İonlaşdırıcı şüaları verən qurğuların işə salınması üzrə sınaqları keçirən işçilərin radiasiya təhlükəli zonasında olmasının nəzərdə tutulmuş vaxt həddinin hesablamalarını əks etdirən sənəd.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların istismarı üzrə işlərin aparıldığı müvafiq bina və ya otaqların istismara qəbul edilməsi aktı;
   5. Müəssisənin radioloji-gigiyenik pasportu (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 134 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş forma üzrə ərizəçi (istifadəçi) tərəfindən tərtib edilərək, rəylərin alınması üçün ərizə ilə birlikdə FHN və Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə təqdim olunur);
   6. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məluma;
   7. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların fiziki mühafizəsinin təşkil edilməsi, təhlükəli və nəzarət edilən zonalara kənar şəxslərin daxil olmasının qarşısını alan maneələr barədə məlumat;
   8. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların istismar olunduğu zaman əhalinin və ətraf mühitin qorunmasının təmin edilməsi və bunun üçün müəssisədə mövcud olan vasitə və avadanlıq haqqında məlumat;
   9. Qəzaların qarşısının alınması və onun nəticələrinin ləğv edilməsi proqramı;
   10. İonlaşdırıcı şüaları verən qurğularla işləyən heyətin radiasiya təhlükəli zonasında olmasının nəzərdə tutulmuş vaxt həddinin hesablamalarını əks etdirən sənəd;
   11. Ərizədə göstərilən obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənəd.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məlumat;
   5. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan otaqların, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin və radioaktiv tullantılar anbarının inşası üçün istifadə olunacaq tikinti materialların və sahələrin seçilməsində əhalinin və ətraf mühitin qorunmasının təmin edilməsinin nəzərə alınması barədə məlumat.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məlumat;
   5. Qəzaların qarşısının alınması və onun nəticələrinin ləğv edilməsi proqramı;
   6. Radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin, radioaktiv tullantılar anbarlarının istismardan çıxarılması üçün Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmış tədbirlər proqramı;
   7. İşlərin aparıldığı sahələrdə radioaktiv maddələrin və ya çirklənmənin olması ehtimalı olduğu təqdirdə işləyən heyətin radiasiya təhlükəli zonada olmasının nəzərdə tutulmuş vaxt həddinin hesablamalarını əks etdirən sənəd və istifadə ediləcək fərdi mühafizə vasitələri haqqında məlumat verilməlidir.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin və radioaktiv tullantılar anbarlarının istismara qəbul edilməsi aktı;
   5. Müəssisənin radioloji-gigiyenik pasportu;
   6. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məlumat;
   7. Radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin və radioaktiv tullantılar anbarlarının fiziki mühafizəsinin təşkil edilməsi, təhlükəli və nəzarət edilən zonalara kənar şəxslərin daxil olmasının qarşısını alan maneələr barədə məlumat;
   8. Radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin, radioaktiv tullantılar anbarının istismarı zamanı əhalinin və ətraf mühitin qorunmasının təmin edilməsinin nəzərə alınması barədə məlumat;
   9. Qəzaların qarşısının alınması və onun nəticələrinin ləğv edilməsi proqramı;
   10. Yaxın avtomobil və dəmir yolları, su mənbələri və kəmərləri və digər kommunikasiya xətləri barədə məlumat;
   11. İşləyən heyətin radiasiya təhlükəli zonada olmasının nəzərdə tutulmuş vaxt həddinin hesablamalarını əks etdirən sənəd;
   12. Ərizədə göstərilən obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənəd.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məlumat;
   5. Radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin layihələşdirilməsi üçün sahələrin və tikinti materiallarının seçilməsində əhalinin və ətraf mühitin qorunmasının təmin edilməsinin nəzərə alınması barədə məlumat.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məlumat;
   5. Radioaktiv tullantılar anbarının layihələşdirilməsi üçün sahələrin və tikinti materiallarının seçilməsində əhalinin və ətraf mühitin qorunmasının təmin edilməsinin nəzərə alınması, həmin sahələrin və ətraf ərazilərin geoloji, seysmoloji, hidroloji və meteoroloji xarakteristikaları barədə məlumat;
   6. Yaxın avtomobil və dəmir yolları, su mənbələri və kəmərləri və digər kommunikasiya xətləri barədə məlumat.

   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Texnoloji avadanlığın və radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin hazırlanması və saxlanması üçün istifadə olunan müvafiq binalardan məntəqə və anbarlardan ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənəd;
   5. Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin ixtisası (vəsiqələrin, diplomların surəti) və onların təlimatlandırılması barədə məlumat;
   6. İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğular, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələri və radioaktiv tullantılar anbarları üçün texnoloji avadanlığın, radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin layihələşdirilməsi və hazırlanmasında istifadə olunan materiallara ətraf mühitin və radiasiyanın yüksək təzyiqə, yüksək və alçaq temperatura, suyun, rütubətin və kimyəvi maddələrin təsirinin, həmin materialların korroziyasının və mexaniki dözümlüyünün nəzərə alınması barədə məlumat;
   7. Radiasiya təhlükəsizliyi üzrə mövcud normalara uyğun olaraq, layihələşdirilmiş və hazırlanmış texnoloji avadanlığın və radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin sınaqlarının keçirilməsi və istismar müddəti, radiasiyadan mühafizəsi, radioaktiv çirklənmənin aradan qaldırılması və profilaktik-təmir işlərinin aparılmasının dövriliyi barədə məlumat;
   8. Texnoloji avadanlığın və radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin hazırlanması və saxlanması üçün müvafiq binaların, məntəqə və anbarların istismara qəbul edilməsi aktı.


   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Radioaktiv maddələrin hasilatı ilə əlaqədar iş yerlərinin, radioaktiv maddələrin saxlanması üçün müvafiq binaların, məntəqə və anbarların istismara qəbul edilməsi aktı;
   5. Müəssisənin radioloji-gigiyenik pasportu;
   6. Radioaktiv maddələrin hasilatı ilə əlaqədar işlərin aparılmasına konkret sahələrin ayrılmasını təsdiq edən sənəd;
   7. Radioaktiv maddələrin hasilatı ilə əlaqədar iş yerlərinin, radioaktiv maddələrin saxlanması üçün binalar, məntəqə və anbarların fiziki mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqında arayış;
   8. Radiasiya təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs (şəxslər) haqqında məlumat;
   9. Peşə şüalanmasının məhdudlaşdırılmasının, qiymətləndirilməsi və mühafizənin keyfiyyətinin təmin olunması, əmək şəraiti, ətraf mühitin və əhalinin şüalanmadan mühafizəsi haqqında məlumat;
   10. Qəza zamanı müdaxilənin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər proqramı;
   11. İşləyən heyətin radiasiya zonasında olmasının nəzərdə tutulmuş vaxt həddinin hesablamalarını əks etdirən sənəd;
   12. Fərdi şüalanma doza səviyyəsinə nəzarət barədə məlumat;
   13. Mütəxəssislərin texniki-mühəndis ixtisasına malik olmaları haqqında rəsmi sənədlərin (vəsiqələrin-diplomların) surəti.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Radioaktiv maddələrin istehsalı və emalı ilə əlaqədar işlərin aparılması nəzərdə tutulan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;
   5. Radioaktiv maddələrin istehsalı və emalı ilə əlaqədar iş yerlərinin, radioaktiv maddələrin, radioaktiv mənbəli avadanlıq və cihazların saxlanması üçün müvafiq binaların, məntəqə və anbarların istismara qəbul edilməsi aktı;
   6. Müəssisənin radioloji-gigiyenik pasportu ;
   7. Radioaktiv maddələrin istehsalı və emalı ilə əlaqədar iş yerlərinin, radioaktiv maddələrin, radioaktiv mənbəli avadanlıq və cihazların saxlanması üçün binalar, məntəqə və anbarların fiziki mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqında arayış;
   8. Radiasiya təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs (şəxslər) haqqında məlumat;
   9. İstehsalı nəzərdə tutulan radioaktiv maddələr barədə məlumat (təyinatı, maddənin radionuklid tərkibi, nominal aktivliyi və şüalanmanın növü);
   10. Peşə şüalanmasının məhdudlaşdırılmasının qiymətləndirilməsi və mühafizənin keyfiyyətinin təmin olunması, əmək şəraiti, ətraf mühitin və əhalinin şüalanmadan mühafizəsi haqqında məlumat;
   11. Qəza zamanı müdaxilənin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər proqramı;
   12. İşləyən heyətin radiasiya zonasında olmasının nəzərdə tutulmuş vaxt həddinin hesablamalarını əks etdirən sənəd;
   13. Fərdi şüalanma doza səviyyəsinə nəzarət barədə məlumat;
   14. Mütəxəssislərin texniki-mühəndis ixtisasına malik olmaları haqqında rəsmi sənədlərin (vəsiqələrin-diplomların) surəti.
   1. Ərizə forma üzrə;
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Radioaktiv maddələrin istifadəsi nəzərdə tutulan otaqlardan, yerlərdən, sahələrdən ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;
   5. Radioaktiv maddələrdən istifadə ilə əlaqədar iş yerlərinin, radioaktiv maddələrin, radioaktiv mənbəli avadanlıq və cihazların saxlanması üçün müvafiq binaların, məntəqə və anbarların istismara qəbul edilməsi aktı;
   6. Müəssisənin radioloji-gigiyenik pasportu (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 134 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş forma üzrə ərizəçi (istifadəçi) tərəfindən tərtib edilərək, rəylərin alınması üçün ərizə ilə birlikdə FHN və Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə təqdim olunur);
   7. Radioaktiv maddələrdən istifadə ilə əlaqədar iş yerlərinin, radioaktiv maddələrin, radioaktiv mənbəli avadanlıq və cihazların saxlanması üçün binalar, məntəqə və anbarların fiziki mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqında arayış;
   8. Radiasiya təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs (şəxslər) haqqında məlumat;
   9. İstifadə edilməsi nəzərdə tutulan radioaktiv mənbəli qurğular, cihazlar, avadanlıq və radioaktiv maddələr barədə məlumat (təyinatı, seriya nömrəsi, modeli, mənşə ölkəsi, maddənin radionuklid tərkibi, ilkin aktivliyi və şüalanmanın növü);
   10. Peşə şüalanmasının məhdudlaşdırılmasının, qiymətləndirilməsi və mühafizənin keyfiyyətinin təmin olunması, əmək şəraiti, ətraf mühitin və əhalinin şüalanmadan mühafizəsi haqqında məlumat;
   11. Qəza zamanı müdaxilənin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər proqramı;
   12. İşləyən heyətin radiasiya zonasında olmasının nəzərdə tutulmuş vaxt həddinin hesablamalarını əks etdirən sənəd (müəssisədə radiasiya təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən fərdi qaydada və ya Əlavə 5 və 6 da göstərilən forma üzrə hazırlanır);
   13. Fərdi şüalanma doza səviyyəsinə nəzarət barədə məlumat;
   14. Mütəxəssislərin texniki-mühəndis ixtisasına malik olmaları haqqında rəsmi sənədlərin (vəsiqələrin-diplomların) surəti.
   1. Ərizə forma üzrə (hüquqi şəxslər üçün bax Əlavə 1, fiziki şəxslər üçün bax Əlavə2);
   2. Müəssisənin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   3. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən qeydiyyata alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
   4. Təhlükəli yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulan avtonəqliyyat vasitələrinin hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;
   5. Radioaktiv maddələrin nəqli üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitələrinin texniki göstəriciləri və marşrutları barədə məlumat;
   6. Radioaktiv maddələrin nəqli üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitələrinin təhlükəli yüklərin daşınması qaydalarında nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğu barədə məlumat;
    1. 6, 7 və 8 nömrəli Əlavələri doldurularaq, onlarla bərabər aidiyyəti sənədlər təqdim olunmalıdır;
   7. Daşınacaq radioaktiv maddələrin siyahısı (forma üzrə) və radioaktiv mənbələrin kateqoriyası (AEBA-nın Təhlükəsizlik Normaları Seriyasının RS-G-1.9 nömrəli rəhbəredici sənədinə uyğun qaydada təyin edilməlidir);
   8. Qabların və bağlamaların, konteynerlərin tipləri (AEBA-nın Təhlükəsizlik Normaları Seriyasının TS-R-1 nömrəli rəhbəredici sənədinə uyğun qaydada verilir), şüalanma və səthlərin çirklənmə səviyyələri barədə məlumat;
   9. Nəqliyyat vasitələrində və xüsusi konteynerlərdə yüklərin təsdiqlənmiş yükləmə (boşaltma) və bərkidilmə sxemi, yükləmə (boşaltma) zamanı istifadə olunan vasitələrin və mexanizmlərin siyahısı, radiasiya mühafizə və təhlükəsizliyinin təminatı;
   10. Dövlət yol polisi (DYP) və FHN tərəfindən avtomobil yollarında hərəkətə icazənin surəti (Azərbaycan Respublikasının ərazisində yol hərəkətinə buraxılan avtonəqliyyat vasitəsinin DYP tərəfindən qüvvədə olma müddəti bitməyən texniki baxışdan keçirilməsi haqqında sənədin surəti, FHN müvafiq orqanı tərəfindən verilmiş Nəqliyyat vasitəsinin təhlükəli yüklərin daşınmasına buraxılması haqqında Şəhadətnamənin surəti və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il tarixli 10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydaları”-nın DYP və FHN-in müvafiq orqanı ilə razılaşdırılmış 4 nömrəli Əlavəsi (ərizə təqdim olunduğu tarixə qədər konkret  təhlükəli yüklərin daşınması marşrutu bilinmədikdə, bu sənəd daşınma aparıldığı tarixdən ən azı 10 gün əvvəl Agentliyə təqdim olunmalıdır);
   11. Dövlət sanitariya nəzarəti orqanlarının sanitar-gigiyenik rəyi (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən verilir);
   12. Qəzanın qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması planı (ərizəçi tərəfindən işlənib hazırlanır və təsdiq olunur, FHN NRFTDA ilə razılaşdırılır).