18 avqust 2017--ci il, 09:00
Əlaqələr

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi

AZ1025, Bakı şəhəri,
Xətai rayonu, Nəcəfqulu
Rəfiyev küçəsi, 26

tel.: (012) 512-46-34; 512-46-02
faks: (012) 512-46-42
e-poçt: nrftda@fhn.gov.az

Sorğu
İonlaşdırıcı şüalanma haqqında və radiasiya təhlükəsizliyi sahəsində daha çox hansı məlumatı əldə etmək istərdiniz?
İonlaşdırıcı şüalanma mənbələrindən insan fəaliyyətinin hansı sahələrində istifadə olunduğu haqqında
Əhalinin həyat dövrü ərzində rastlaşdığı təbii ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri haqqında
Radiasiyanın insanlara olan təsiri hansı fəsadlara gətirə biləcəyi haqqında
Müxtəlif sahələrdə istifadə olunan texnogen məşəli ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri və onların tanınma xüsusiyyətləri haqqında
Normativ - hüquqi sənədlər
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
  

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2006-cı il tarixli, 394 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə”

  

“Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  03 aprel 2009-cu il tarixli 74 nömrəli Fərmanı

  

«İxrac nəzarəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ aktların təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 dekabr 2005-ci il tarixli 230 nömrəli Qərarı

  

 

«İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə ilə əlaqədar elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları»nın, «İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin, radioaktiv tullantılar anbarlarının layihələşdirilməsi, hazırlanması, yerləşdirilməsi, inşası, istismarı və istismardan çıxarılmasına xüsusi icazə verilməsi Qaydaları»nın, «İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğular, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələri və radioaktiv tullantılar anbarları üçün texnoloji avadanlığın, radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin layihələşdirilməsi və hazırlanmasına xüsusi icazə verilməsi Qaydaları»nın və «Radioaktiv maddələrin hasilatı, istehsalı, emalı, nəqli və həmin maddələrdən istifadə ilə əlaqədar işlərə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 aprel 2004-cü il tarixli 42 nömrəli Qərarı   

“İxrac nəzarəti haqqında” 26 oktyabr 2004-cü il tarixli 772-IIQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  
“Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2000-ci il tarixli 10 nömrəli Qərarı   
“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” 08 iyun 1999-cu il tarixli 678–IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu   

"Ərazi, müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportlarının forması və tərtib edilməsi Qaydası"nın və "Fərdi şüalanma dozalarının uçotu və onlara nəzarət Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 134 nömrəli Qərarı

  

“Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 avqust 1998-ci il tarixli 758 nömrəli Fərmanı

  
“Azərbaycan Respublikası ərazisində radiasiya təhlükəsizliyinə nəzarəti gücləndirmək tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 iyul 1997-ci il tarixli 76 nömrəli Qərarı   

“Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında” 30 dekabr 1997-ci il tarixli 423-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  

“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” 10 noyabr 1992-ci il tarixli 371 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  

Regional mərkəzlərin saytları
Bakı RM Bakı Sumqayıt RM Sumqayıt Şimal RM Şimal Şimal-Qərb RM Şimal-Qərb Muğan RM Muğan RM Aran RM Aran RM Cənub RM Cənub RM Qarabağ RM Qarabağ RM Gəncə RM Gəncə RM Naxçıvan RM
FHN-in qurumların saytları