AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRİLİYİ

NÜVƏ VƏ RADİOLOJİ FƏALİYYƏTİN TƏNZİMLƏNMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ

Sorğu
 • 15 sentyabr 2011-ci il
  İonlaşdırıcı şüalanma haqqında və radiasiya təhlükəsizliyi sahəsində daha çox hansı məlumatı əldə etmək istərdiniz?
  İonlaşdırıcı şüalanma mənbələrindən insan fəaliyyətinin hansı sahələrində istifadə olunduğu haqqında
  531 (88.5%)
  Əhalinin həyat dövrü ərzində rastlaşdığı təbii ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri haqqında
  16 (2.67%)
  Radiasiyanın insanlara olan təsiri hansı fəsadlara gətirə biləcəyi haqqında
  29 (4.83%)
  Müxtəlif sahələrdə istifadə olunan texnogen məşəli ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri və onların tanınma xüsusiyyətləri haqqında
  24 (4%)
  Hal-hazırda sorğu aktivdir
  Verilmiş səslərin sayı: 600