25 aprel 2017--ci il, 18:26
Əlaqələr

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə
Dövlət Müfəttişliyi

AZ1025, Bakı şəhəri,
Xətai rayonu, Nəcəfqulu
Rəfiyev küçəsi, 26


tel.: (99412) 512-17-37
faks: (99412) 512-17-21
e-poçt: khgdm@fhn.gov.az

Sorğu
Kiçik həcmli gəmini istismarı zamanı hansı təhlükəsizlik qaydalarına xüsusi diqqət yetirirsiniz?
Xilasedici avadanlıqlarla tam təmin olunmasına
Hava şəraitinin əlverişli olmasına
Bütün təhlükəsizlik qaydalarına əməl edirəm
Dənizə çıxarkən heç bir qaydalara məhəl qoymuram
Fəaliyyət istiqamətləri
Müfəttişliyin fəaliyyəti haqqında:
Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının daxili dəniz və ərazi sularında, çaylarda, su anbarlarında, digər sututarlarda kiçik həcmli gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinə dövlət nəzarətini, habelə gəmilərin və onların dayanacağı üçün bazaların, qurğuların, yanalma körpülərin və keçidlərin təhlükəsiz istismarına texniki nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq onlara məxsus kiçik həcimli gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinə öz səlahiyyətləri daxilində dövlət nəzarətini və istismarına texniki nəzarəti təşkil edir və həyata keçirir;

Kiçik həcmli gəmilərin dayanacağı üçün istifadə olunan bazalarm istismarının təhlükəsizliyinə nəzarət edir;

Kiçik həcmli gəmilərin və dayanacaq bazalarının istismarının təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində Nazirliyin tabeliyində olan müvafıq qurum kimi dövlət siyasətinin işlənib hazırlanmasında və tənzimlənməsində iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsinə nəzarət edir;

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.


Regional mərkəzlərin saytları
Bakı RM Bakı Sumqayıt RM Sumqayıt Şimal RM Şimal Şimal-Qərb RM Şimal-Qərb Muğan RM Muğan RM Aran RM Aran RM Cənub RM Cənub RM Qarabağ RM Qarabağ RM Gəncə RM Gəncə RM Naxçıvan RM
FHN-in qurumların saytları