В  Министерстве по чрезвычайным ситуациям  прошло  организованное Профсоюзом работников МЧС мероприятие в связи с 2 февраля – Днем молодежи. 02 Февраля 2018 года


26  января министр  по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник  Кямаладдин Гейдаров осмотрел оползневой участок на склоне Баил... 26 Января 2018 года


25 января 2018 года министр  по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Кямаладдин Гейдаров провел в городе Тертер прием граждан Агдамского, Бардинского и Тертерского  районов, а также размещенных  в этих районах вынужденных переселенцев. 25 Января 2018 года


Пожар произошел в г. Сумгайыт. Воспламенились горючие конструкции на пл. 12 кв.м одной из 3-х комнат квартиры общ. пл. 100 кв.м. Остальная часть здания  защищена от огня прибывшими на место возгорания  пожарными расчетами....


На линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация  о гражданине, застрявшем в лифте дома,  распложенном в Бинагадинском районе  г. Баку.  Служба спасения особого риска МЧС,  оперативно  прибыв на место происшествия,  помогла...


На линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация  о гражданине, застрявшем в лифте дома,  распложенном в Бинагадинском районе  г. Баку.  Служба спасения особого риска МЧС,  оперативно  прибыв на место происшествия,  помогла...Xidmət yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti təmin edir, yanğın təhlükəsizliyi sahəsində məcburi qaydada sertifikatlaşdırılan məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını, həmçinin yanğın təhlükəsizliyi sahəsində idarəetməni, əlaqələndirməni və dövlət yanğın nəzarətini həyata keçirir.

 
 

Yanğın təhlükəsizliyi

Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində mütamadi olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin vəziyyəti müzakirə olunur, Dövlət Yanğın Nəzarəti qurumlarının fəaliyyəti istiqamətləndirilir, yanğın təhlükəsizliyi sahəsində idarəetmə təkmilləşdirilir, yanğın təhlükəsizliyinin monitorinqini və proqnozlaşdırılmasını həyata keçirmək məqsədilə tədbirlər müəyyənləşdirilir.

 

Əhalinin marifləndirilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti əhalini yanğın təhlükəsizliyi bilgiləri ilə maarifləndirmək məqsədilə müxtəlif mövzuları əhatə edən regional seminarlar keçirir, yerlərdə yanğına qarşi təbliğat xarakterli səyyar foto – sərgilər nümayiş etdirir.

 

Beynəlxalq əlaqələr

 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin yanğın nəzarəti orqanları ilə öz səlahiyyətləri daxilində əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq hüququna malikdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin yanğın nəzarəti orqanları ilə öz səlahiyyətləri daxilində əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq hüququna malikdir.