Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Постановления и распоряжения Кабинета Министров Азербайджанской Республики

Кабинет министров Азербайджанской Республики Постановление № 122 О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики

Кабинет министров Азербайджанской Республики Постановление № 134 О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики

Кабинет министров Азербайджанской Республики Постановление № 75 О внесении дополнения и изменения в «Классификацию административных органов Азербайджана», утвержденную постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 28 августа 2007 года № 136

Кабинет министров Азербайджанской Республики Постановление № 34 Об утверждении «Перечня инженерно-поисковых работ зданий и сооружений, на строительство которых требуется разрешение», «Перечня работ по проектированию зданий и сооружений, за исключением строительных объектов, на строительство которых разрешение не требуется» и «Перечня строительно-монтажных работ зданий и сооружений, за исключением зданий и сооружений, на строительство которых не требуется разрешение и производство информирования»

Кабинет министров Азербайджанской Республики Постановление № 7 Об утверждении Плана мероприятий по усовершенствованию Государственной системы строительно-нормативной документации Азербайджанской Республики

Кабинет министров Азербайджанской Республики Постановление № 272 Об утверждении «Правил поэтапного осуществления Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики государственного надзора в области строительства»

Кабинет министров Азербайджанской Республики Постановление № 214 Об утверждении «Классификации зданий и сооружений I, II и III уровня ответственности»

Кабинет министров Азербайджанской Республики Постановление № 97 О классификации маломерных судов, плавающих под флагом Азербайджанской Республики

Кабинет министров Азербайджанской Республики Постановление № 154 Об утверждении «Правил приостановления строительных работ Государственным Агентством по контролю над безопасностью на строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики»

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti «İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 42

Qaynar xətt
Sened qebulu
Matros

Полезные ссылки

e-gov.az
President of Azerbaijan
Mehriban Aliyeva
Azerbaijan Republic Cabinet of Ministers
Heydar Aliyev Center
Heydər Əliyev Fondu