Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükə potensiallı obyektlərin dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 167

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükə potensiallı obyektlərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 94

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Texniki təhlükəsizlik ekspertizasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 67

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 220

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 207

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Yerin təkindən istifadəyə xüsusi razılığın (lisenziyanın) və ya icazənin birbaşa danışıqlar əsasında verilməsi hallarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 111

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 75

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 10

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Ərazi, müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportlarının forması və tərtib edilməsi Qaydası»nın və «Fərdi şüalanma dozalarının uçotu və onlara nəzarət Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə Qərar № 134

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qaz paylayıcıları tərəfindən qaz təchizatının ümumi şərtlərini təyin edən Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 87

Qaynar xətt
FHN Akademiyası
Sened qebulu
Tikinti
Yoxlayici orqan
Matros
Elmi-texniki Jurnalı

Faydalı keçidlər

e-gov.az
President of Azerbaijan
Mehriban Aliyeva
Azerbaijan Republic Cabinet of Ministers
Heydar Aliyev Center
Heydər Əliyev Fondu