Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları

“Kiçikhəcmli gəmiləri idarə etmək üçün sürücülük vəsiqələrinin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Qərar № 406


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə Qərar № 134


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında Qərar № 122


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 105


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşları üçün geyim formasının və fərqləndirmə nişanlarının təchizat normaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 101


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli, 136 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «İnzibati orqanların Təsnifatı»na əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə Qərar № 75


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı»nın, «Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların layihələndirilməsi üzrə işlərin Siyahısı»nın və «Dövlət standartlarına uyğun olaraq, I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 34


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normativ Sənədlər Sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə Tədbirlər Planı»nın təsdiq edilməsi barədə Qərar № 7


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin mərhələlərlə həyata keçirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə Qərar № 272


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «I, II və III məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların təsnifatı»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 214


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının bayrağı altında üzən kiçik həcmli gəmilərin təsnifatı haqqında Qərar № 97


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti işlərinin dayandırılması haqqında Qaydalar»ın təsdiq edilməsi barədə Qərar № 154


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti «İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 42


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İxrac nəzarəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ aktların təsdiq edilməsi barədə Qərar № 230


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İstismar olunan ixrac neft boru kəmərlərinin «Mühafizə Zonası»nın müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 167


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İonlaşdırıcı şüa mənbələrindən istifadə ilə əlaqədar elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları»nın, «İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğuların, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələrinin, radioaktiv tullantılar anbarlarının layihələşdirilməsi, hazırlanması, yerləşdirilməsi, inşası, istismarı və istismardan çıxarılmasına xüsusi icazə verilməsi Qaydaları»nın, «İonlaşdırıcı şüa mənbələri hesab edilən qurğular, radioaktiv maddələrin saxlanma məntəqələri və radioaktiv tullantılar anbarları üçün texnoloji avadanlığın, radiasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin layihələşdirilməsi və hazırlanmasına xüsusi icazə verilməsi Qaydaları»nın və «Radioaktiv maddələrin hasilatı, istehsalı, emalı, nəqli və həmin maddələrdən istifadə ilə əlaqədar işlərə xüsusi icazə verilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 42


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Dövlət və yerli əhəmiyyətli hidrotexniki qurğuların siyahısının, mühafizə rejimi və təhlükəsizliyi üzrə Təsnifatı»nın, «Hidrotexniki qurğuların dövlət reyestrinin tərtib olunması və aparılması Qaydaları»nın və «Mühafizə zonalarının ölçüləri, sərhədləri və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 109


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər barədə Qərar № 174


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Təhlükə potensiallı obyektlərdə istehsal və istifadə olunan texniki qurğulara və avadanlıqlara sertifikatın verilmə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 102


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizlik bəyannaməsinin tərtib olunma Qaydaları və forması»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 102