Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Statistika

Statistika

2018-ci il üzrə statistik məlumat 29 Yanvar 2019-cu il

Təbii və texnogen mənşəli hadisələrə dair statistik məlumat

2018-ci il ərzində respublika ərazisində 15464 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2017-ci il ilə müqayisədə 2294 hadisə və ya 17% çoxdur. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 105 nəfər həlak olmuş, 231 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 94 nəfər xilas edilmiş, 1724 nəfər təxliyə olunmuşdur.

Hadisələrin növü Hadisələrin sayı (ədədlə) İnsan tələfatı (nəfərlə) Xəsarət alanlar (nəfərlə) Xilas
edilənlər (nəfərlə)
Təxliyə olunanlar (nəfərlə)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Təbii mənşəli hadisələr 155 155 - - - - 33 4 408 259
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: 13015 15309 - - - - - - - -
- yanğınlara çıxışlar.  12911 15229 51 83 225 165 118 88 1216 1465
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar 2128 2213
- digər hadisələr 104 80 21 22 109 66 2 2 20 -
C ə m i: 13170 15464 72 105 334 231 153 94 1644 1724

 

Təbii mənşəli hadisələr                                  Texnogen mənşəli hadisələr

Təbii mənşəli hadisələr

2018-ci il ərzində respublika ərazisində 155 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış, insan tələfatı olmamışdır. Hesabat dövründə təbii mənşəli hadisələr zamanı nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 4 nəfər xilas edilmiş, 259 nəfər təxliyə olunmuşdur

Təbii mənşəli hadisələr  Hadisələrin sayı
(ədədlə)
Xilasedilənlər
(nəfərlə) 
Təxliyə olunanlar
(nəfərlə) 
2017  2018  2017 2018 2017  2018 
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: 61 82 - - 74 234
- güclü küləklər 30 41 - - - -
- yağıntılar 28 33 - - 74 234
- güclü duman 3 6 - - - -
- bərk isti - 2 - - - -
Təhlükəli geoloji hadisələr : 5 12 1 4 3 4
- vulkan püskürmələri - 4 - - - -
- torpaq sürüşmələri 1 3 - - - -
- sellər 1 4 - 4 3 4
- uçqunlar 3 1 1 - - -
Təhlükəli hidroloji hadisələr:  8 1 32 - 331 21
- daşmalar  2 - 31 - 1 -
- subasmalar  6 1 1 - 330 21
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər)  81 60 - - -  - 
Cəmi:  155 155 33 4 408 259

Texnogen mənşəli hadisələr 

2018-ci il ərzində respublika ərazisində 15309 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2017-ci il ilə müqayisədə 2294 hadisə və ya 18% çoxdur.

Texnogen mənşəli hadisələr Hadisələrin sayı
(ədədlə)
İnsantələfatı
(nəfərlə)
Xəsarət alanlar
(nəfərlə)
Xilas edilənlər
(nəfərlə)
Təxliyə olunanlar
(nəfərlə)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: 12911 15229 51 83 225 165 118 88 1216 1465
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar  2128 2213
Partlayışlar 84 69 17 20 87 63 1 - 20 -
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması 15 6 - - - - - - - -
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması 3 4 2 2 6 3 1 2 - -
Hidrodinamik qəzalar - 1 - - - - - - - -
Kimyəvi təhlükəli maddələrin və qazların yayılması qəzaları 2 - 2 - 16 - - - - -
C ə m i: 13015 15309 72 105 334 231 120 90 1236 1465

Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 105 nəfər həlak olmuş, 231 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2017-ci il ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 33 nəfər və ya 46% çoxdur, xəsarət alanlar üzrə 103 nəfər və ya 31% azdır.

Yanğınlara dair statistik məlumat

2018-ci il ərzində baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqatı aparılmış yanğınların sayı 2210 olmuşdur.

Yanğınların növü Yanğınların sayı (ədədlə) İnsan tələfatı (nəfərlə) Xəsarət alanlar (nəfərlə)
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Təhqiqatı aparılmış yanğınları. O cümlədən: 2128 2213 51 83 225 165
- yaşayış binalarında yanğınlar 1671 1563 44 43 168 109
- açıq sahələrdə yanğınlar 50 119 1 - 5 4
- meşə və meşə talalarında yanğınlar 6 9 - - - -
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar 299 329 1 1 13 10
- digər yanğınlar 102 193 5 39 39 42

 

Yanğınlara çıxışlar

Partlayışlara dair statistik məlumat

2018-ci il ərzində respublika ərazisində 69 partlayış hadisəsi baş vermişdir ki, bu da 2017-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 15 hadisə və ya  18% azdır. Partlayışlar zamanı 20  nəfər həlak olmuş,  63 nəfər xəsarət almışdır. 

Hadisələrin növü Hadisələrin sayı
(ədədlə)
İnsan tələfatı
(nəfərlə)
Xəsarət alanlar
(nəfərlə)
Xilas olanlar
(nəfərlə)
Təxliyə olanlar
(nəfərlə)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Fərdi evlərdə partlayışlar 50 36 10 8 50 37 - - - -
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar 2 1 - 1 1 - - - - -
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar 20 15 3 1 16 7 1 - 20 -
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar 4 4 1 4 5 2 - - - -
İstehsalat obyektlərində partlayışlar 1 5 1 - 2 10 - - - -
Sənaye neft-qaz boru kəmərlərində partlayışlar - 1 - - - 1 - - - -
Elektrik stansiyalarında partlayışlar - 1 - -   - - - - -
Döyüş silah-sursatı və partlayıcı maddələr saxlanılan obyektlərdə partlayışlar 1 - - - 6 - - - - -
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması zamanı partlayışlar 1 1 - - 2 1 - - - -
Anbarlarda və bazalarda partlayışlar - 1 - - - - - - - -
Yanacaq doldurma məntəqələrində (qurğularda) partlayışlar 1 1 1 1 2 4 - - - -
Kommunikasiyalarda partlayışlar 3 - - - -   - - - -
Nəqliyyat vasitələrinin saxlanılma və təmiri obyektlərində partlayışlar - 1 - 4 - - - - - -
Sərnişin avtonəqliyyat vasitələrində partlayışlar - 1 - - - 1 - - - -
Yük avtonəqliyyat vasitələrində partlayışlar 1 - 1 - 3 - - - - -
Digər elektrik enerji avadanlıqlarında partlayışlar - 1 - 1 - - - - - -
Cəmi 84 69 17 20 87 63 1 - 20 -

 

Partlayışlar

Qaynar xətt
FHN Akademiyası
Sened qebulu
Tikinti
Yoxlayici orqan
Matros
Elmi-texniki Jurnalı

Faydalı keçidlər

e-gov.az
President of Azerbaijan
Mehriban Aliyeva
Azerbaijan Republic Cabinet of Ministers
Heydar Aliyev Center
Heydər Əliyev Fondu