Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Statistics

Statistics

Statistics on 2018. 29 January, 2019

Statistics on natural and man-made disasters

Hadisələrin növü Hadisələrin sayı (ədədlə) İnsan tələfatı (nəfərlə) Xəsarət alanlar (nəfərlə) Xilas
edilənlər (nəfərlə)
Təxliyə olunanlar (nəfərlə)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Təbii mənşəli hadisələr 155 155 - - - - 33 4 408 259
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: 13015 15309 - - - - - - - -
- yanğınlara çıxışlar.  12911 15229 51 83 225 165 118 88 1216 1465
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar 2128 2213
- digər hadisələr 104 80 21 22 109 66 2 2 20 -
C ə m i: 13170 15464 72 105 334 231 153 94 1644 1724

 

    Natural disasters                                          Man-made disasters

 

Natural disasters

Təbii mənşəli hadisələr  Hadisələrin sayı
(ədədlə)
Xilasedilənlər
(nəfərlə) 
Təxliyə olunanlar
(nəfərlə) 
2017  2018  2017 2018 2017  2018 
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: 61 82 - - 74 234
- güclü küləklər 30 41 - - - -
- yağıntılar 28 33 - - 74 234
- güclü duman 3 6 - - - -
- bərk isti - 2 - - - -
Təhlükəli geoloji hadisələr : 5 12 1 4 3 4
- vulkan püskürmələri - 4 - - - -
- torpaq sürüşmələri 1 3 - - - -
- sellər 1 4 - 4 3 4
- uçqunlar 3 1 1 - - -
Təhlükəli hidroloji hadisələr:  8 1 32 - 331 21
- daşmalar  2 - 31 - 1 -
- subasmalar  6 1 1 - 330 21
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər)  81 60 - - -  - 
Cəmi:  155 155 33 4 408 259

 

Man-made disasters 

Texnogen mənşəli hadisələr Hadisələrin sayı
(ədədlə)
İnsantələfatı
(nəfərlə)
Xəsarət alanlar
(nəfərlə)
Xilas edilənlər
(nəfərlə)
Təxliyə olunanlar
(nəfərlə)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: 12911 15229 51 83 225 165 118 88 1216 1465
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar  2128 2213
Partlayışlar 84 69 17 20 87 63 1 - 20 -
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması 15 6 - - - - - - - -
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması 3 4 2 2 6 3 1 2 - -
Hidrodinamik qəzalar - 1 - - - - - - - -
Kimyəvi təhlükəli maddələrin və qazların yayılması qəzaları 2 - 2 - 16 - - - - -
C ə m i: 13015 15309 72 105 334 231 120 90 1236 1465

 

Statistics on fires

Yanğınların növü Yanğınların sayı (ədədlə) İnsan tələfatı (nəfərlə) Xəsarət alanlar (nəfərlə)
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Təhqiqatı aparılmış yanğınları. O cümlədən: 2128 2213 51 83 225 165
- yaşayış binalarında yanğınlar 1671 1563 44 43 168 109
- açıq sahələrdə yanğınlar 50 119 1 - 5 4
- meşə və meşə talalarında yanğınlar 6 9 - - - -
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar 299 329 1 1 13 10
- digər yanğınlar 102 193 5 39 39 42

 

Performed fire calls

 

Statistics on explosions

Hadisələrin növü Hadisələrin sayı
(ədədlə)
İnsan tələfatı
(nəfərlə)
Xəsarət alanlar
(nəfərlə)
Xilas olanlar
(nəfərlə)
Təxliyə olanlar
(nəfərlə)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Fərdi evlərdə partlayışlar 50 36 10 8 50 37 - - - -
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar 2 1 - 1 1 - - - - -
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar 20 15 3 1 16 7 1 - 20 -
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar 4 4 1 4 5 2 - - - -
İstehsalat obyektlərində partlayışlar 1 5 1 - 2 10 - - - -
Sənaye neft-qaz boru kəmərlərində partlayışlar - 1 - - - 1 - - - -
Elektrik stansiyalarında partlayışlar - 1 - -   - - - - -
Döyüş silah-sursatı və partlayıcı maddələr saxlanılan obyektlərdə partlayışlar 1 - - - 6 - - - - -
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması zamanı partlayışlar 1 1 - - 2 1 - - - -
Anbarlarda və bazalarda partlayışlar - 1 - - - - - - - -
Yanacaq doldurma məntəqələrində (qurğularda) partlayışlar 1 1 1 1 2 4 - - - -
Kommunikasiyalarda partlayışlar 3 - - - -   - - - -
Nəqliyyat vasitələrinin saxlanılma və təmiri obyektlərində partlayışlar - 1 - 4 - - - - - -
Sərnişin avtonəqliyyat vasitələrində partlayışlar - 1 - - - 1 - - - -
Yük avtonəqliyyat vasitələrində partlayışlar 1 - 1 - 3 - - - - -
Digər elektrik enerji avadanlıqlarında partlayışlar - 1 - 1 - - - - - -
Cəmi 84 69 17 20 87 63 1 - 20 -

 

Explosions

Qaynar xətt
Sened qebulu
Matros

Useful links

e-gov.az
President of Azerbaijan
Mehriban Aliyeva
Azerbaijan Republic Cabinet of Ministers
Heydar Aliyev Center
Heydər Əliyev Fondu