Nazirliyin texniki normativ hüquqi aktları

“Tikinti üçün layihələndirmə xidmətlərinin dəyərinin cari qiymətlərlə hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə


Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2018-ci il 23 fevral tarixli 20/01-002 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Texnoloji nəqliyyаt vаsitələrinin və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mехаniki nəqliyyаt vаsitələrinin (qоşqulаrının), dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və dövlət qeydiyyatı üzrə uçota alınması ilə bağlı kargüzarlıq işinin təşkili, qeydiyyat şəhadətnaməsinin, dövlət qeydiyyat nişanlarının və digər xüsusi məhsulların hazırlanması, sərfi, saxlanılması və onlara nəzarətin təmin olunmasına dair Təlimat”da dəyişiklik edilməsi barədə


“Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə


Azərbaycan Respublikasinda qüvvədə olan şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin siyahısı


“Yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid texniki normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2021-ci il 26 fevral tarixli 20/01-001 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi və yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid olan texniki normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə


Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi adından protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısı


“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə


“Sərnişin kanat yollarının və funikulyorların texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə


“Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə


AzDTN 1.6-2 “Tikintinin təşkili” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normalarının təsdiq edilməsi barədə


Texniki təhlükəsizlik bəyannaməsində göstərilən Məlumatların siyahısı və onların tərtib Olunma qaydaları